Kiezen voor waterzuivering met UV

Trojan-UV-voordelen

Waarom kiezen voor waterzuivering met UV licht?

Door de jaren heen zijn er veel ontwikkelingen geweest binnen het waterzuiverings-proces. Zo is er gedurende lange tijd gebruik gemaakt van chloor of een variatie daarvan. Tegenwoordig mag chloor in Nederland niet meer worden gebruikt binnen het waterzuiverings-proces. In plaats daarvan worden andere methodes toegepast, zoals UV-zuivering.

UV-straling en UV-licht heeft voor de gemiddelde mens een slechte naam gekregen. De straling zou gevaarlijk zijn voor de mens, mits zij er teveel aan bloot wordt gesteld. Maar wat doet UV nu eigenlijk, en waarom heeft het een slechte naam gekregen?

UV is een stof die het zogeheten ‘ionisatiepotentiaal’ van moleculen kan bereiken. Dit betekent dat UV de chemische samenstelling van een chemische stof (of een molecuul) kan veranderen en eventueel afbreken. Aangezien wij volledig uit allerlei moleculen ontstaan, is ook meteen duidelijk waarom het schadelijk kan zijn voor de mens. Maar er zijn ook toepassingen, waarbij dit ionisatiepotentiaal positief toegepast kan worden, zo ook in het waterzuiveringsproces.

Binnen het waterzuiveringsproces dat Brasem UV hanteert, wordt er gebruik gemaakt van de chemische stof H2O2(waterstof-peroxide) en het hiervoor genoemde UV-licht. Door de combinatie van deze stof en het UV-licht ontstaat er een proces dat “Advanced Oxidation” word genoemd. Dit proces zorgt ervoor dat onzuiverheden (denk aan afvalstoffen, pesticiden, medicatie-residuen etc.) uit het water worden verwijderd.

Daarnaast wordt er ook nog bij veel systemen actief kool toegepast. Dit wordt dan gebruikt als laatste fase na het gebruik van het UV-licht. Dit actief kool verzekert u ervan dat de restdeeltjes van onzuivere stoffen uit het water worden gefilterd.

Over onsKiezen voor waterzuivering met UV